Skip to main content

More right-solid
SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Favorited
Creator
Folksoundomy: Fringe and Off-Center
audio
eye 4,052
favorite 3
comment 1
SVERIGE SETT UTIFRÅN Sverigekorrespondenten för den brittiska dagstidningen The Observer i Sverige på 1960-talet hette Roland Huntford. 1971 kom hans The new totalitarians ut och året därpå i översättning som Det blinda Sverige. På 300 lättlästa sidor tecknar han bilden av ett halvt västerländskt nordligt land som mer har med Sovjetunionen att göra än med Europa. Förtrycket är inte lika öppet som under den kommunistiska diktaturen men i sak samma ofrihet och dyrkan av...
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Topic: Det Blinda Sverige
Community Texts
by Aristotle
texts
eye 14,166
favorite 14
comment 1
Aristotle - Works [Translated under the editorship of W. D. Ross] Organon I â Categories 2 Organon II - On Interpretation 47 Organon III - Prior Analytics 81 Organon IV - Posterior Analytics 221 Organon V â Topics 326 Organon VI - On Sophistical Refutations 533 Physics 602 On the Heavens 852 On Generation and Corruption 952 Meteorology 1 033 On the Soul 1 159 Parva Naturalia 1 256 History of Animals 1 389 On the Parts of Animals 1 791 On the Motion of Animals 1 966 On the Gait of Animals 1...
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Topics: Aristotle, Organon, ermal, albanian, philosophy, xhelilaj